Gällivare Näringsliv AB arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Välkommen till Gällivare Näringsliv

Gällivare Näringsliv AB arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv.

 

Ett prioriterat arbetsområde i ett attraktivt samhälle och en arktisk småstad i världsklass. Genom samverkan skapas förutsättningar för att effektivt bedriva näringsverksamhet i Gällivare.

 

Vår vision och uppdrag är att skapa en färdplan till ett hållbart, konkurrenskraftigt näringsliv i Gällivare 2030.