Förutsättningar och infrastruktur

Förutsättningar och infrastrukturVi vill vara med och skapa förutsättningar för att Gällivares företag ska kunna växa och bidra till ett samhälle vi alla trivs i.

Vi är engagerade i frågor som infrastruktur och kommunikationer bland annat genom medverkan i Flyg och kommunikationsrådet >>

Genom projektet BIT arbetar vi för att hitta flygoperatörer som ser goda affärsmöjligheter med att trafikera Gällivare såväl nationellt som internationellt.

En viktig utvecklingsförutsättning för näringslivet är tillgången till kompetens. Där arbetar vi bland annat i projektet LiSA tillsammans med Gällivare kommun, stora och små företag för att skapa de rätta förutsättningarna för hållbar kompetensutveckling.

Vi samarbetar även med skolorna där vi bland annat matchar fram fadderföretag till gymnasieeleverna vid Företagargrenen och med Ung Företagsamhet för att stimulera våra ungdomar till ökad företagsamhet.

All utveckling kräver resurser, ofta i form av investeringar. För att intressera investerare till att satsa resurser i Gällivare arbetar vi med att paketera och presentera investeringsmöjligheterna bland annat genom projektet Greta Gabbro där vi arbetar med att kartlägga möjligheterna på Dundret och ta fram konkreta handlingsplaner för att utveckla ett attraktivt boende- och upplevelseområde. Detta för att öka möjligheterna med nya etableringar till Gällivare och Dundret.

Entreprenörer och fler företag behövs för att utveckla ett starkt samhälle, därför bör nytänkande, kreativitet och företagsamhet stimuleras tidigt. Projektet ENA (entreprenörskap, nätverk, arena), syftar till att uppmärksamma och tydliggöra entreprenörskapets betydelse i skolan, från förskola till gymnasium. I projektet deltar Teknikens Hus, näringsliv, skolor och organisationer från hela Norrbotten.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kjell-Åke, 070-574 32 01.