Hylla dem som hyllas bör

Hylla dem som hyllas börAtt visa på goda exempel och uppmuntra dem som gör något utöver det vanliga är en viktig del i arbetet med att förbättra attityderna till företagande i samhället.

Gällivare Näringsliv AB delar ut ett ”Utvecklingsstipendium till ungdom” tillsammans med Ung Företagsamhet och gymnasieskolan. Det delas ut i samband med examen till ungdomar som visat på kreativitet och framåtanda.

Vi utser ”Årets tillväxtföretag” som premieras under Gällivares Näringslivsgala. Gällivare behöver tillväxt, och Gällivares entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Det är de små, snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Tillväxtföretagen är således näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Tillväxtföretag.

Tillsammans med Gällivare kommun bjuder vi in Gällivares Ambassadörer till en årlig träff. Vi berättar om vad som händer i Gällivare, och företagen får ta del av våra fantastiska ambassadörers vardag och framtidsplaner. Titeln Gällivareambassadör tilldelas en person som genom sin gärning presterat något som bidragit till att Gällivare kan profileras positivt. Titeln hedersambassadör tilldelas en person som presterat något som bedöms vara mycket värdefullt för kommunen. Utmärkelsen innebär att mottagaren får stadsnyckeln som symbol för en insats av högsta rang.

Vi har också instiftat och delar ut GEE stipendiet där kriterierna lyder; Stipendiaten är en person som genom ett stort engagemang inom sitt område arbetat på ett företagsamt sätt och med en inre drivkraft främjat företagandet och företagens arbete i Gällivare kommun. Stipendiaten kan vara företagare eller anställd inom privat eller offentlig sektor, myndighet eller organisation.