Gällivare Näringsliv AB - en ny hemsida är under utarbetande

North Business Arena

1/9-2015 startade ett treårigt projekt som samlar åtta av Norrbottens kommuner och lovar resultat i form av fler arbetstillfällen, och utveckling inom små och medelstora företag. Satsningen omfattar 80 % av Norrbottens yta, ett starkt område med många branscher.


 

 


DELMÅL I PROJEKTET ÄR:

• Att öka tillväxten i befintliga företag och genom nyföretagande
• Affärsförbindelser och nätverk bland företagen ska öka
• Andelen egna produkter och innovationer ska öka
• Projektet ska utarbeta en samverkansmodell över kommungränserna för näringslivsutveckling i syfte att skapa tillväxt.

MÅLGRUPP:
Nya företagare och innovatörer, företag och entreprenörer med ambitioner att utveckla och växa, kvinnor, ungdomar och utrikesfödda som driver eller planerar att etablera företag.

INDIKATORER
• 600 företag ska vara delaktiga i projektet
• 200 nya jobb ska skapas inom projektperioden

PROJEKTPERIOD
2015-09-01 till 2018-08-31 med projektredovisning fram till 2018-12-31

I PROJEKTET PLANERAS AKTIVITETER MED SYFTE ATT:

Öka antal anställda i SME samt skapa nya affärsförbindelser och nätverk inom ”området”

 1. Utarbeta en långsiktig arbetsmodell för affärsutveckling.
 2. Inventering av potentiella tillväxtföretag i respektive kommuner.
 3. Med utgångspunkt i punkt 2 genomföra gemensamma och kommunvisa insatser på företags/bransch nivå riktade mot identifierade tillväxtföretag.
 4. Utveckla och genomföra gemensamma och specifika branschinsatser utifrån projektområdets olikheter och likheter.
 5. Utveckla och genomföra aktiviteter riktade mot unga.
 6. Utveckla och genomföra aktiviteter riktade mot kvinnor.
 7. Utveckla och genomföra aktiviteter riktade mot utrikesfödda.
 8. Genomföra seminarier, nätverksaktiviteter.
 9. Genomföra match-making mellan företag inom projektområdet.
 10. Utveckla och genomföra gemensamma och kommunvisa ämnesseminarier utifrån behovsanalysen.
 11. Arbeta för att attrahera externa etableringar i samarbete med specialiserade företag/organisationer

Öka andel innovationer och egna produkter

 1. Inventering av pågående utvecklingsprojekt.
 2. Snabbspår, det vill säga en samlad organisationsresurs som kan erbjuda kunskaper om regionala och nationella resursorganisationer.
 3. Medverka till att skapa finansiella möjligheter vid expansion.
 4. Öka kunskapen inom produktskydd, varumärken, licensiering med mera.
 5. Skapa och genomföra innovativa branschinsatser.

Utveckla samverkans- och arbetsmodell

 1. Utveckla kompetensnoder som bygger på erfarenhet och kunskap som finns spridda inom projektområdet.
 2. Inventera och utveckla arbetsmetodik som bygger på modern teknik.
 3. Utveckla en effektiv kommunikationsplattform för projektet och i kommunikationen med näringslivet.

KONTAKTUPPGIFTER:
Expandum AB, Kjell-Åke Johansson, kjell-ake.johansson@expandum.se 070-574 32 01
Övertorneå kommun, Stig Kertu, stig.kerttu@overtornea.se 070-588 48 17
Överkalix kommun, Birgitta Larsson, birgitta.larsson@overkalix.se 070 – 669 40 26
Arvidsjaurs kommun, Stina Johansson, stina.johansson@arvidsjaur.se 070-300 25 60
Strukturum i Jokkmokk AB, Ulf Hägglund, ulf.hagglund@strukturum.se 070-664 54 78
Pajala Utveckling AB, Harry Jatko, harry@puab.pajala.se 070-664 04 66
FR i Kiruna, Jessica Mella, jessica.mella@foretagarna.kiruna.nu 070-323 65 35
Argentis AB, Mikael Reinholdsson, mikael.reinholdsson@argentis.se 070-559 54 25

Läs mer om North Business Arena >>

Logogrupp_samarbetspartners.indd