Projekt

Vi bygger projekt som ger konkreta resultat. Genom att sätta ihop rätt intressenter och aktörer i arbetsgrupper och genom att hitta finansieringslösningar ser vi till att projekten gör verklig nytta. Vi har stor erfarenhet av att driva såväl EU-projekt som andra samarbetsprojekt.

Några av de projekt vi just nu är engagerade i är:

[one_half]

Malmfältsflyg

Näringslivsbolagen Expandum i Gällivare och Progressum i Kiruna har tagit initiativ till och utrett förutsättningarna för en ny flyglinje mellan Kiruna-Gällivare och Luleå, för att förbättra tillgängligheten till och från Malmfälten.
Läs mer om Malmfältsflyg >>

[/one_half]

[one_half_last]

BIT, Bättre Internationell Tillgänglighet, arbetar för att hitta flygoperatörer som ser goda affärsmöjligheter med att trafikera Gällivare såväl nationellt som internationellt.
Läs mer om BIT >>

[/one_half_last]

[one_half]

LiSA, lärande i samverkan, arbetar för att skapa en lärande och hälsofrämjande miljö på arbetsplatser genom kompetenshöjande utbildningar för alla yrkesgrupper inklusive dem med ledaransvar.
Läs mer om LiSA >>

[/one_half]

[one_half_last]

Greta Gabbro, arbetar med att kartlägga möjligheterna på Dundret och ta fram konkreta handlingsplaner för att utveckla ett attraktivt boende- och upplevelseområde. Det ska också bidra till att locka etableringar till Gällivare och Dundret.
Läs mer om Greta Gabbro >>

[/one_half_last]

Du kan läsa mer om projekt vi tidigare varit engagerade i här >>