Styrelse

Bolaget ägs gemensamt av Gällivare kommun och företrädare för Gällivares näringsliv. Styrelsen består idag av nio personer, varav fem representanter från näringslivet och fyra från kommunen.

  • Robert Ylitalo, ordförande, chef för affärsutveckling och kundrelationer, CGI
  • Börje Johansson, vice ordförande, Virtuell Teknik
  • Sandra Apelqvist, ledamot, Husman Hagberg Gällivare
  • Mikael Isaksson, ledamot, Interflora Gällivare, ordf Gällivare Handel
  • Stefan Nieminen, ledamot, SportEvent Gellivare Lapland
  • Jeannette Wäppling, ledamot, (V) kommunalråd
  • Birgitta Larsson, ledamot, (S) kommunalråd
  • Lars Alriksson, ledamot, (M) kommunstyrelsen
  • Mats Pettersson, ledamot, Gällivare kommun, kommunchef

Gällivare Näringsliv AB