Gällivare Näringsliv AB - en ny hemsida är under utarbetande

Expandum AB

Expandum AB är näringslivsbolaget som ägs av och arbetar för utveckling av Gällivares näringsliv. På uppdrag av våra ägare, basindustrin, småföretagen och kommunen jobbar vi för att underlätta utveckling och framgångar för Gällivares företag.

Share Button