Vårt affärsutvecklingsbolag

Norrskenet – vårt affärsutvecklingsbolag
Norrskenet är ett Venture Capital-bolag och vänder sig till företag som har exportinriktad verksamhet i Kiruna eller Gällivare. Riskkapitalet tillförs genom att aktiekapital tillförs företagen. Delägarskapet understiger oftast 50 procent, dvs ett minoritetsengagemang. Bolaget agerar dock som aktiv ägare genom styrelserepresentation i de företag vi engagerar oss i.

Engagemanget sker på rent affärsmässiga grunder och avslutas normalt efter ett till sju år. Vi riktar oss främst till mindre och medelstora företag med en utvecklad affärsidé där ägarna gör en systematisk och offensiv satsning på att få fram och utveckla nya projekt, produkter och marknader

Norrskenet

Ägare
Utvecklingsbolagen Expandum AB i Gällivare och Progressum i Kiruna AB är tillsammans med LKAB till lika delar ägare av Norrskenet AB. Företaget grundades 1997 med syfte att öka tillgången på riskvilligt kapital i norra Lappland.

Styrelse
Styrelsen i Norrskenet består av representanter för delägarna. Tillsammans representerar styrelsen en mycket bred erfarenhet av företagsamhet i regionen.

Magnus Arnkvist, Produktionsdirektör LKAB, ordförande
Peter Fjällborg, Vd Coop Norrbotten, styrelseledamot
Sven-Eric Svensson, ordförande Expandum i Gällivare AB, styrelseledamot
Robert Johansson, Vd Norrskenet

Vid behov anlitas externa konsulter för att företräda Norrskenet samt vid riktade insatser rörande befintliga eller potentiella Portföljbolag.

Besök Norrskenet >>