Gällivare Näringsliv AB arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Vision och uppdrag

Vår vision

Gällivare är ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i ett företagsklimat och samverkan i världsklass

 

Vårt uppdrag

Skapa förutsättningar i världsklass för att bedriva näringsverksamhet i Gällivare.

Huvudaktiviteter

  • En god samverkan och samarbete inom näringslivet och närliggande organisationer
  • En kommunikation som stärker Gällivare som plats och attraktivitet.
  • Ett strategiskt utvecklingsarbete med näringslivet och närliggande organisationer
  • Fokusområden
  • Hållbarhet
  • Digitalisering
  • Kompetens
  • En god service till näringslivet.
  • Infrastruktur / kommunikation
  • Etableringar